Asser-serie 10-II – Internationaal personen- en familierecht en erfrecht

175.00

Het boek Asser-serie 10-II - Internationaal personen- en familierecht en erfrecht is geschreven door Wolters Kluwer Nederland B.V. en het ISBN is 9789013163995. Deze hardcover wordt aangeboden op bol.com. Dit betreft een nieuw boek.

Categorie:

Beschrijving

Alle onderwerpen van internationaal personen- en familierecht en erfrecht (IPR) worden in dit Asser-deel diepgravend behandeld door vooraanstaande experts uit de wetenschap en praktijk. Als gevolg van demografische, sociale en culturele ontwikkelingen is er sprake van een nog altijd uitdijend internationaal rechtsverkeer van personen en diensten. Deze ontwikkeling brengt uiteenlopende vragen met zich mee over het internationaal privaatrecht (IPR) op het terrein van het personen- en familierecht en erfrecht. Asser-deel 10-II Internationaal personen- en familierecht en erfrecht biedt een alomvattende verhandeling van het IPR personen- en familierecht en erfrecht, met veelvuldige verwijzingen naar relevante rechtspraak. Dit handboek vormt een betrouwbare gids bij de oplossing van vele IPR- gevallen van familierechtelijke en erfrechtelijke aard en wordt niet voor niets geraadpleegd door rechters, advocaten, ambtenaren burgerlijke stand, notarissen, medewerkers jeugdhulpverlening en raad voor de kinderbescherming. In de 3e editie van dit Asser-deel zijn vele passages uitgediept en bijgepunt. Bij de bespreking van de in dit boek behandelde onderwerpen is inspiratie geput uit buitenlandse literatuur en rechtspraak. Ook doen diverse nieuwe onderwerpen hun intrede, waaronder: # beschouwing op de Verordening huwelijksvermogensstelsels en de Verordening partnerschapsvermogensstelsels, die beide op 29 januari 2019 van toepassing zijn geworden # de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) op 31 januari 2020, voor zover deze relevant zijn voor de onderwerpen van het internationale personen- en familierecht # de rechtsfiguur van de huwelijkse gevangenschap # een kritische reflectie op het rapport van de Commissie #Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden# Kortom: voor de rechtstoepasser is er geen completer en actueler handboek in Nederland voorhanden die de onderwerpen IPR personen- en familierecht en erfrecht op diepgravende wijze inzichtelijk maakt.

Extra informatie

ISBN

9789013163995

Auteurs

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Druk

3

Conditie

Nieuw

Soort

Hardcover

Staat
Uitgever

Wolters Kluwer Nederland B.V.