Handboek gerechtelijk recht, 2e editie (pb)

17,00

Het boek Handboek gerechtelijk recht, 2e editie (pb) is geschreven door Jean Laenens en het ISBN is 9789050958233. Deze paperback wordt aangeboden op Bol.com. Dit betreft een tweedehands boek.
Bekijk het complete tweedehands aanbod van dit boek via de onderstaande knop.

Controleer beschikbaarheid

Artikelnummer: 7059101968869394 Categorie:

Beschrijving

Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de Wet van 10 oktober 1967. Sinds 1967 kwamen meer dan 150 wetten tot stand die bepalingen van dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven. Tevens heeft het Hof van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd.
Voor al wie met het gerechtelijk recht geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht.
Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen.
Voor rechtspractici en voor wie wetenschappelijk in het gerechtelijk recht bedrijvig is, is dit handboek als werkinstrument bedoeld. Dankzij de talrijke verwijzingen in voetnoot kunnen ze moeiteloos bijkomende informatie vinden en hun opzoekwerk verfijnen. Een vooraanstaande auteursequipe staat borg voor deze praktijkgerichte benadering met oog voor de wetenschappelijke diepgang:
Jean LAENENS was gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij het gerechtelijk recht en het bewijsrecht doceerde. Hij was eveneens advocaat aan de balie te Antwerpen.
Karen BROECKX is raadsheer in het Hof van Beroep te Gent en deeltijds hoofddocent aan de Universiteit Gent in de vakgroep Procesrecht, Arbitrage en Internationaal Privaatrecht.
Dirk SCHEERS is rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen en doceert gerechtelijk recht aan de Plantijn Hogeschool te Antwerpen.
Pierre THIRIAR is rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. Hij was assistent aan de VUB en liep nadien gerechtelijke stage te Antwerpen.
Om de nuttige bruikbaarheid van dit handboek te verlengen, wordt er jaarlijks een gratis actualisering op de webstek www.intersentia.be geplaatst.

Extra informatie

Auteur(s)

Jean Laenens

Conditie

Tweedehands

Druk

1

ISBN

9789050958233

Soort

Paperback

Uitgever

Intersentia (Lefebvre Sarrut Belgium)