Ars Aequi Geschetst – Burgerlijk procesrecht geschetst

Tweedehands

Beschrijving

In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht behandeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag. De teksten geven een globale weergave van het rechtsgebied en sluiten aan bij de opgenomen schematische weergave van het Burgerlijk procesrecht. Beoogd is studenten een rode draad te bieden bij de bestudering van het Burgerlijk procesrecht. Maar uiteraard kunnen ook anderen nuttig gebruik maken van deze uitgave Burgerlijk procesrecht geschetst. Voor diepgaander bestudering wordt steeds verwezen naar relevante vakliteratuur.