Commerciele contracten

Tweedehands

Beschrijving

In deze bundel is bijeengebracht een keuze uit in een reeks van jaren verspreid gepubliceerde opstellen over het schrijven en beoordelen van nationale en in het bijzonder internationale commerciële contracten. De onderliggende vooronderstelling daarbij is dat de Nederlandse rechtspraktijk met deze bundeling is gediend, aangezien het schrijven en beoordelen van dergelijke contracten daarbinnen een belangrijke bezigheid is. De aanduiding commercieel zoals gebezigd in titel en inhoud van de bundel verwijst naar wat in het jargon plegen te worden genoemd b2b-handelscontracten. Voor dergelijke contracten tussen ondernemingen heeft zich in de besproken periode een lex mercatoria moderna ontwikkeld waarvan bepaalde aspecten aan de orde worden gesteld. Met de aanduiding rechtspraktijk wordt gedoeld op het diffuse geheel van degenen die als wetgevingsjurist, wetenschapper, rechter of advocaat zijn betrokken bij contracteren in de (inter)nationale handel. Maar dit overigens wel binnen een belangrijke beperking: de bezigheid van de contractsjurist moet verband houden met het schrijven en beoordelen van commerciële contracten onder enige vorm van nationaal of internationaal burgerlijk recht. Over de auteur F.W(illem) Grosheide is emeritus hoogleraar privaatrecht (burgerlijk recht en intellectuele eigendomsrecht) aan de Universiteit Utrecht en werkzaam als advocaat in Amsterdam. Zijn publicaties liggen in het bijzonder op het gebied van het contractenrecht en het auteursrecht.