Darmklachten

Tweedehands

Beschrijving

Vage darmklachten Drs. Saskia van As Van alle lichamelijke klachten komen darmperikelen het meest voor. Ieder mens zal in de loop van zijn leven wel eens last van zijn buik hebben. In Nederland kampen veel mensen met chronische klachten zoals buikpijn, plakkerige ontlasting of een buik die de indruk wekt dat men zeven maanden zwanger is. Darmklachten duiden vaak op een infectie met parasieten, voornamelijk ééncellige parasieten die zich aan het slijmvlies van de darm hechten en dat vervolgens beschadigen. Behalve genoemde klachten kunnen darmparasieten ook vermoeidheid, huiduitslag, gewrichtsklachten en haaruitval tot gevolg hebben. Hoewel volgens schattingen meer dan 10 procent van de bevolking darmparasieten bij zich draagt, is dit om verschillende redenen onvoldoende bekend waardoor veel mensen problemen blijven houden. De meeste artsen beschouwen de parasiet als een onschuldige darmbewoner en leggen geen verband tussen de darmklachten en de aanwezigheid van de parasiet. In Vage Darmklachten worden de meest voorkomende darmparasieten uitvoerig besproken. Wat is een parasiet, waar komt hij vandaan, wat voor schade richt hij precies aan, en niet onbelangrijk: hoe kom je er weer van af? Wanneer de aanwezigheid van een parasiet is aangetoond, kan deze worden bestreden door reguliere medicatie. Verder is het van belang de darm te versterken door de juiste voeding, want de gezondheid van de darm speelt een essentiële rol in de bescherming tegen allerlei indringers.