Handleiding CGT-J

Tweedehands

Beschrijving

Beschrijft de CGT-behandeling (cognitieve gedragstherapie) van problematisch middelengebruik, gokken of gamen bij jongeren van 12 tot 23 jaar. Versterken van de zelfcontrole staat centraal. Daarnaast is veel aandacht voor het vergroten en vasthouden van motivatie voor verandering, onderdelen van motiverende gespreksvoering zijn daarom opgenomen. De thema's in dit boek komen overeen met die uit het CGT basisprotocol voor volwassenen (Handleiding 2 Individuele CGT bij middelengebruik en gokken, Maarten J.M. Merkx, 2014) en zijn aangevuld met specifieke thema's voor jongeren en voor behandeling van problematisch gamen. Deel I bevat een overzicht van de structuur en organisatie van de behandeling en algemene richtlijnen. De behandeling bestaat uit twaalf bijeenkomsten die in deel II worden beschreven, met veel voorbeelden van vragen en informatieteksten. De oefeningen en opdrachten die samen met de jongere worden gedaan, staan in deel III. Deel IV bevat aanvullende informatie, zoals uitleg over de parallel te gebruiken Luca app, psycho-educatie over gameverslaving en websites met informatie voor behandelaars of het (gezins-)systeem over hoe om te gaan met problematisch middelengebruik, gokken of gamen. Deel IV bevat ook casussen waarin de toepassing van deze behandeling bij verschillende jongeren wordt beschreven, aangevuld met valkuilen en tips. Deel V bevat de theoretische onderbouwing en verantwoording van de CGT-behandeling. Dit boek is bestemd voor behandelaren in de verslavingszorg, de ggz en de eerste lijn.