Onderwijspsychologie

Tweedehands

Beschrijving

In Onderwijspsychologie wordt veel cognitief-psychologische kennis gepresenteerd, ook in relatie tot belangrijke schoolvakken. Het boek biedt: een basishoofdstuk; kennis over leerlingkenmerken; kennis over instructie, over leertaken en over cognitieve vaardigheden op school; kennis over leerresultaten, waarbij het accent ligt op het gebied van transfer; tools voor het beoordelen en met meten in het onderwijs. Tot de doelgroep behoren in de eerste plaats studenten in de sociale wetenschappen. Maar daarnaast zullen ook mensen uit andere disciplines, met professionele belangstelling voor de effectiviteit van onderwijs en instructie, veel van hun gading vinden in dit boek.