Taalonderwijs ontwerpen

Tweedehands

Beschrijving

Taalonderwijs ontwerpen leert (aankomende) leerkrachten zelfstandig vorm en inhoud te geven aan het taalonderwijs op de basisschool. Alle domeinen uit actuele taal- en leesmethoden komen aan bod: spreken en luisteren, begrijpend lezen, stellen, woordenschat en taalbeschouwing. De tweede herziene editie van het boek biedt studenten uit de lerarenopleiding een gedegen en toegankelijke theoretische basis en leert ze hoe ze (in de toekomst) uitdagend en inspirerend taalonderwijs kunnen verzorgen. De inhoud is volledig geactualiseerd en het boek is qua opzet veel overzichtelijker geworden. Voor de herziene versie is gekozen voor een domeingerichte benadering van het taalonderwijs en de afzonderlijke domeinen worden uitvoeriger behandeld. Door alle informatie over een domein in één hoofdstuk samen te brengen, is het boek toegankelijker geworden.